Sản phẩm
vSHOP(G)Phần mềm hộ trợ cho việc bán hàng ở các cửa hàng tạp hóa từ nhỏ, vừa cho đến các cửa hàng lớn với nhiều  chi nhánh.

- Kết nối với các thiết bị thông dụng: đọc mã vạch, cân, máy in nhỏ, kết tiền...
- Bán hàng, nhập hàng, hàng tồn
- Thống kê theo ngày tháng, theo hàng, theo người bán, lãi lổ...
- Bán đồng thời cho nhiều khách một lúc
- Lập các chiến dịch tiếp thị: hạ giá cho một số mặt hàng trong một thời gian nhất định. Hết thời hạn đó giá tự  động trở lại như cũ.
- Tự thiết kế và in mã vạch cho các mặt hàng không mã vạch.
- Có thể dùng độc lập, hoặc
- Kết nối mạng nội bộ, không phải trả thêm chi phí.
- Có thể kết nối qua internet để theo dõi trực tuyến từ xa tình hình kinh doanh, cũng như việc nhập hàng, thay đổi  giá... ở bất kỳ cửa hàng nào của mình.
- Khả năng phân quyền: người xử dụng tùy theo trách nhiệm của mình chỉ có thể làm việc với phần việc được giao.
- Đa ngôn ngữ (tiếng Việt, Tiệp...), mỗi máy trong mạng có thể chạy một ngôn ngữ khác nhau. Dễ dàng chuyển đổi từ  ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Các cấu hình thông dụng:

1. Cấu hình cho cửa hàng nhỏ, có một quầy tính tiền:

  - 1 PC, monitor, bàn phím, chuột. Đã cài hệ điều hành XP,  hoặc Windows 7.
  - 1 đọc mã vạch
  - 1 máy in nhỏ để in hóa đơn
  - 1 phiên bản vSHOP(G)

 Có thể thêm, nếu cần:

  -1 màn ảnh cho khách
  -1 kết tiền
  -1 cân (bán các loại rau quả...)

2. Cấu hình cho cửa hàng trung bình, có nhiều quầy tính tiền:

  - Cấu hình 1. cho mỗi quầy tính tiền  

 Có thể thêm, nếu cần:

  -1 PC làm máy chủ, đồng thời để nhập hàng, chỉnh sửa giá, theo dõi...

3. Cấu hình cho cửa chuỗi các cửa hàng trung bình:

  - Cấu hình 2. cho mỗi cửa hàng  

Có thể thêm, nếu cần:

  -1 notebook hay PC nối qua internet đến từng cửa hàng để quản lý từ xa. Có thể từ xa: theo dõi tức thời tình hình bán hàng, thay đổi lập tức giá bán từng mặt hàng, chấm dứt, khởi động lập tức hoặc thay đổi chiến dịch tiếp thị...
Cấu hình cho cửa hàng nhỏ, có một quầy tính tiền.